Nepřehlédněte:

výsledky přijímacího řízení VOŠ 

>> Informace pro zájemce o dvoutýdenní stáž v Londýně <<
(s desetidenní odbornou praxí ve firmách)

Upozornění pro podzimní maturanty!

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky v náhradním nebo opravném podzimním termínu
máte šanci studovat na naší VOŠ - viz http://www.vosbrno.cz/dokumenty/vosk.pdf .

Aktuálně ze školy